Ordlista

Inom digital marknadsföring finns de mängder med förkortningar, termer och begrepp. Att hålla reda på alla kan ibland bli lite bökigt, speciellt om man är ny i branschen (men även för oss som jobbat ett tag). Så till alla er som tycker att de finns lite för många knöliga ord så kommer här en ordlista som förklarar vad espektive begrepp egentligen betyder.

A/B testing
A/B test är en metod för att jämföra två versioner av en webbplats. Metoden används för att mäta effekten av olika designförändringar t ex olika färgval, titelsättning m.m.  Testet utförs på riktiga besökare och målet är att se vilken version som leder till bäst konvertering.

B2B (Business to business)
Företag som riktar sig mot andra företag.

B2C (Business to consumer)
Företag som riktar sig mot konsumenter

Boosta
Marknadsföra sin Sociala Medie uppdatering, inlägg, på Sociala Medier.

Branding
Varumärkesbyggande dvs man bygger upp varumärket för att få ett så gott anseende som möjligt.

Buzz marketing
Ryktesmarknadsföring dvs när företags budskap går ryktesvägen mellan konsumenterna.

C2B (Consumer to business)
Konsumenter som riktar sig mot företag.

C2C (Consumer to consumer)
Konsumenter som riktar sig mot andra konsumenter

CMS (Content Management System)

Content Marketing
Innehållsmarknadsföring är en strategi där fokus ligger på att skapa och sprida värdefullt och intressant innehåll som målgruppen önskar och vill ha. Fokus ligger på mottagaren snarare än vad företaget vill förmedla.

CRM (Customer Relationship Management)
Enkelt förklarat är CRM kundvård. Ett CRM-system är de system som används för att hålla ordning på ett företags kontakter, affärer m.m.

CRO (Conversion Optimization)
Konverteringsoptimering går ut på att optimera webbplatsen för att få fler besökare att konvertera dvs utföra den handling som är målet. Ett verktyg för konverteringsoptimering är A/B tester, där man testar olika versioner mot varandra för mäta vilken som ger bäst konverteringsgrad.

CTA (Call to action)
En uppmaning till handling. Besökare uppmanas att göra något på webbplatsen t ex gå vidare i en köpprocess.

Hashtag
Ursprungligen kom hashtagen från Twitter men nu mera används hashtaggen på flera sociala medier bland annat Instagram och Facebook. En hashtag symboliseras med tecknet #, tecknet används framför ett ord som man vill skapa en tagg för t ex #ordlista.

Konvertering
Konvertering är när en användare utför en mätbar handling som uppfyller ett mål. Målet/handlingen kan vara att de köper en produkt, anmäler sig till ett nyhetsbrev, laddar ner innehåll etc.

Organiskt
De sökresultat, från en sökmotor, som inte är betalda annonser. De organiska resultatet styrs av en webbsidas relevans för den specifika sökningen.

Personas
Personas är fiktiva personer som företaget tagit fram för att beskriva målgruppen. Personas utgår från företagets segmentering. Syftet är att göra de lättare att förstå vem målgruppen för att kunna anpassa och rikta kommunikationen och marknadsföringen mot dem.

Positionering

PPC (Pay per click)
EN kostnadsmodelel för annonsernin där annonsören endast betalar för de klick som annonsen genererar. Dvs man betalar endast när någon klicka på annonsen.

PR (Public relations)
PR kan förklara som relationer med omvärlden där man aktivt arbetar för att få ut företagets varumärke och budskap. Väldigt ofta handlar PR om att hitta sätt att få ut budskapet och få genomslag på så kallad redaktionell plats till skillnad från reklam där man använder sig av köpt utrymme. Kort sagt; i reklamen äger du utrymmet tills skillnad från PR där du måste få media att vilja ge dig utrymme.

Produktplacering
Produktplacering är när man marknadsför en produkt/varumärke genom att placera den i ett sammanhang som uttryckligen inte är marknadsföring t ex när ett varumärke syns tydligt i en film.

Retargeting
Marknadsföring online med syftet att nå besökare som lämnat webbplatsen utan att besöket lett till en konvertering.

ROI (Return on investment)
Den avkastning man får på de kapital man investerat.

SEA (Search Engine Advertising)
Sökmotorannonsering dvs all betald marknadsföring i sökmotorer.

SEM (Search Engine Marketing)
Sökmotormarknadsföring

SEO (Search Engine Optimazation)
Sökmotoroptimering är de man gör för att få en webbplats att ranka så högt upp som möjligt i en sökmotors organiska sökresultat. För att lyckas med detta

SERP (Search Engine Result Page)
Sökmotorns resultat sida där finns både organiskt sökresultat men även ofta sökmotorannonsering.

SMM (Social Media Marketing)
Marknadsföring i sociala medier handlar ofta om att skapa intressant innehåll i eller utanför sociala medier (webbplats, blogg etc) som delas mellan användare av sociala medier.

SMO (Social Media Optimization)
Optimering av information för sociala medier handlar om att skapa innehåll, struktur och värde på information som gör att den delas i sociala medier. Det handlar också om att anpassa information till respektive ändamål. Ofta handlar det om att driva trafik från en social kanal till annan webbplats för att där skapa konvertering.

USP (Unic selling point)
De unika egenskaper som skiljer ett företags erbjudande från andra alternativ/konkurrenters erbjudande.

UX (User experience)
Användarupplevelsen på webbplatsen. Vanligen är detta en strategi där man i utformadet av wepplatsen, funktioner och i designen hela tiden fokuserar på användaren och ens upplevelse.

Viral marknadföring

Viral marknadsföring är en marknadsföringsmetod som grundar sig på att göra marknadsföringen viral dvs att den sprider sig själv. För att få marknadsföringen viral behöver den vara unik, intresseväckande och på något sätt lyckas få målgruppen att vilja sprida den vidare.

WOM (Word of mouth)
Nöjda kunder som sprider budskapet vidare till deras omgivning. Se även Buzz marketing.