SEO

Vad betyder SEM, SEA och SEO?

SEM, SEA och SEO är några vanliga akronymer inom online marknadsföring (ett område som fullkomligt flödar av olika förkortningar). Gemensamt för akronymerna SEM, SEA och SEO är att de alla handlar om marknadsföring på och via sökmotorer. Nedan följer en förklaring av respektive begrepp.

Vad är SEM?

SEM, står för Search Engine Marketing vilket på svenska översätts till sökmotormarknadsföring eller lite förkortat sökmarknadsföring. SEM handlar om att marknadsföra sig via sökmotorer och begreppet innefattar all marknadsföring som görs på och via sökmotorer. Begreppen SEA och SEO är därmed en del av SEM. SEM går ut på att öka synligheten för en webbplats på sökmotorerna genom antingen annonser eller genom att ranka högre i de organiska sökresultatet.

I Sverige är Google den absolut mest populära sökmotorn. SEM handlar därmed främst, i Sverige, om marknadsföring på just Google. Men principen är den samma även för sökmotorer som Bing och Yahoo.

Google tillhandahåller olika möjligheter för en webbplats att synas. De kan ske, som ovan nämnt, genom antingen de organiska sökresultatet dvs de sökresultat som styrs av en webbsidas relevans för de aktuella sökordet. Där man genom att optimera sin webbplats har man möjlighet att ranka högre i de organiska sökresultatet. De är det som kallas SEO.

Eller genom AdWords (SEA) som är ett annat alternativ för marknadsföring på sökmotorn Google. AdWords syns också i sökresultatet men inte i de organiska resultatet utan som en annons (vanligen placerad högs upp innan de organiska resultatet eller längs ner efter de organiska resultatet). AdSense är en förlängning av AdWords och där visas annonsen istället ute i ett söknätverk, dvs inte i Googles sökresultat, utan på andra webbplatser som inlett ett samarbete med sökmotorn Google.

SEM är alltså, enkelt beskrivet, att marknadsföra sig via sökmotorer och de innefattar både SEO och SEA.

Vad är SEA?

SEA står för Search Engine Advertising vilket på svenska översätts till sökmotorannonsering. Begreppet innefattar all annonsering på sökmotorer vilket, i Sverige, är mer eller mindre är synonymt med Google AdWords.

Google Adwords är en annonseringsmodell där man betalar per klick för utvalda sökord. Annonsen visas i samband med sökningar på sökmotorn Google. De syns i sökresultatet, men är markerade som annons och skall därmed inte blandas ihop med de organiska resultatet. När man skapar en annons för ett sökord väljer man hur annonsen skall utformas dvs vilken rubrik, beskrivning och vilken landningssida länken skall leda till. Man sätter även en budget för respektive sökord, när en sökning sedan sker görs en budgivning på sökordet och den som vinner denna får sin annons visad. De är bara när någon klickar på annonsen som man faktiskt betalar något (PPC).

De finns många saker att tänka på när man annonserar på Google – för att uppnå bästa resultat. Men en av de viktigaste är att landningssidan som klicket leder till bör vara relevant för de specifika sökordet (javisst de låter självklart, ändå syns annonser var och annandag som misslyckats med just detta).

Besökare som redan känner till varumärket brukar kunna vara mer benägna att klicka på en annons i form av ett erbjudande på Google. Medans helt nya besökare oftare i större utsträckning förlitar sig på de organiska sökresultatet. De kan vara bra att tänka på och därmed är ofta en mix av SEA och SEO en bra SEM strategi.

SEA är alltså, enkelt beskrivet, all annonsering i sökmotorer vanligen Google Adwords.

Vad är SEO?

SEO står för Search Engine Optimization vilket på svenska översätts till sökmotoroptimering eller sökoptimering. De kan sammanfattas som de du gör för att få din webbplats att ranka högt upp i t ex Googles sökmotor.

Googles sökresultat består av två delar dels de organiska sökresultatet som helt avgörs av hur Google värderar en webbplats gentemot en annan samt de sponsrade sökresultatet som består av annonser (SEA).

SEO handlar om att optimera en webbplats så att denna visas så högt upp i de organiska sökresultatet som möjligt. Man kan inte betala för att få en högre placering utan endast genom att optimera din webbplats väl har du möjlighet att ranka högre upp i de organiska sökresultatet. De finns många olika tekniker och saker att tänka på för att ranka högt och algoritmerna för detta förändras hela tiden. Men att tilläggas är att idag kommer man otroligt långt på att bara tänka på användaren/målgruppen och utifrån dem försöka göra webbplatsen så bra som möjligt. Sökmotorerna vill leverera så bra och relevant sökresultat som möjligt och har därmed utformat algoritmerna så att bra webbplatser rankar högre. En topplacering på Google kan därmed ses som ett kvitto på att webbplatsen innehåller bra och relevant information för den aktuella sökningen.

Såklart finns de konkreta tips på vad man kan tänka på, men de tittar vi vidare på en annan dag.

SEO är alltså, enkelt beskrivet, allt de man gör i syfte att ranka högt upp i sökmotorerna.

Så nu har vi gått igenom vad SEM, SEA och SEO är för något. Jag hoppas att ni tyckte att de var intressant och användbart. Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att använda kommentarsfältet nedan. På återseende 🙂

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply